UNWE
Профил на купувача

Публични покани

"Доставка на 70 броя трапезни столове и 5 броя трапезни маси"

31.03.2016

Уникален код в портала на АОП: 9052394

дата на валидност: 20.04.2016

„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на климатична техника в УНСС и поделения“

22.03.2016

Уникален код в портала на АОП: 9052393

дата на валидност: 20.04.2016

Доставка и монтаж на стопански инвентар за студентските общежития на П“ССО“ - УНСС

22.02.2016

Уникален код в портала на АОП:9051528

дата на валидност: 06.04.2016

Изработка и доставка на рекламни материали за УЦМСП към УНСС за 2016г.

04.11.2015

Уникален код в портала на АОП: 9047491

дата на валидност: 25.11.2015

Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС

07.10.2015

Уникален код в портала на АОП:9049341

дата на валидност: 18.01.2016

Застрахователни услуги на сгради, автомобили, спортисти и служители за 2016г.

26.08.2015

Уникален код в портала на АОП: 9046231

дата на валидност: 07.10.2015

Доставка на офис и посетителски столове

20.08.2015

Уникален код в портала на АОП: 9045812

дата на валидност: 24.09.2015

Доставка на рекламни материали за 2016г.

30.07.2015

Уникален код в портала на АОП: 9045667

дата на валидност: 17.09.2015

Абонаментна поддръжка на ПИИ и аварийно осветление в УНСС и поделения - 4 обособени позиции

27.07.2015

Уникален код в портала на АОП: 9045382

дата на валидност: 10.09.2015

Доставка и монтаж на стойки за мултимедийни проектори и екрани

24.07.2015

Уникален код в портала на АОП: 9045383

дата на валидност: 14.09.2015

Доставка на работно облекло за нуждите на УНСС и поделения

24.07.2015

Уникален код в портала на АОП: 9046232

дата на валидност: 09.10.2015

ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА В УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ

08.06.2015

Уникален код в портала на АОП: 9043395

дата на валидност: 14.07.2015

Извозване на битови и промишлени отпадъци

05.06.2015

Уникален код в портала на АОП: 9043195

дата на валидност: 08.07.2015

Текущи ремонти на хидроизолация и бордове на учебните корпуси на УНСС и СК "Бонсист"

26.03.2015

Уникален код в портала на АОП: 9040901

дата на валидност: 29.04.2015

Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС

19.01.2015

Уникален код в портала на АОП:9038717

дата на валидност: 19.02.2015

Обезценка на класове активи от баланса на "Издателски комплекс" на УНСС

05.12.2014

Уникален код в портала на АОП: 9037545

дата на валидност: 08.01.2015

Доставка на единични легла и матраци за студентските общежития на П"ССО"-УНСС

05.12.2014

Уникален код в портала на АОП: 9037546

дата на валидност: 12.01.2015

Доставка на офис и посетителски столове

12.11.2014

Приключила с договор от 2013 г.

Изработка, доставка и монтаж на офис мебели

12.11.2014

Приключила с договор от 2012 г.

Доставка на печатарски картон за нуждите на УНСС

12.11.2014

Приключила с договор от 2013 г.

Извозване на битови и промишлени отпадъци

13.10.2014

Приключила с договори от 2013 г.