UNWE
Профил на купувача

ЗОП

ПЕРИОДИЧНА ПОКУПКА НА МОТОРНО ГОРИВО

24.01.2018

дата на валидност: 27.03.2018

Дезинсекция, дератизация и дезинфекция на УОБ с.Равда

18.02.2016

открита процедура

дата на валидност: 04.04.2016

"Периодична покупка на моторно гориво"

15.02.2016

дата на валидност: 11.04.2016

Дезинсекция, дератизация и дезинфекция на поделения на УНСС

09.10.2015

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

дата на валидност: 23.11.2015

РЕКЛАМНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС

30.07.2015

дата на валидност: 30.09.2015

Техника за еКСК и онлайн тестове

12.06.2015

Приключила с договор от 2010г.

Доставка на печатарска хартия

16.04.2015

Приключила с договори от 2012г.

Доставка на консумативи за принтери и копирни машини

10.03.2015

Приключила с договори от 2011г.

Проектиране и изграждане на музей на УНСС

28.01.2015

Приключила с договор от 2012 г.

Доставка на пликове и тънкописци

12.11.2014

Приключила с договор от 2013 г.

Доставка на хигиенни материали за УНСС и поделения

05.11.2014

Приключила с договори от 2013 г.

Доставка на електрическа енергия за УНСС и поделения

05.11.2014

Приключила с договори от 2014 г.

Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения

05.11.2014

Приключила с договори от 2013 г.

Полиграфически услуги за периода 2012 - 31.12.2014 г.

15.10.2014

Приключила с договори от 2012 г.

Извършване на охранителни услуги в сградите на УНСС

07.10.2014

Приключила с договор от 2012 г.